Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Slavnostní ukončení školního roku (30. 6. 2023)

Důležité Základní škola

Dnes jsme zhodnotili úspěchy žáků a rozloučili se s odcházejícími deváťáky a žáky páté a sedmé třídy, kteří jdou na víceleté gymnázium. Rozloučili jsme se rovněž s bývalou dlouholetou paní zástupkyní ředitele, kterou čeká zasloužený odpočinek. Devátá třída si na závěr připravila fantastický program, která se nám všem velice líbil.
Děkujeme všem, přejeme hezké léto a na shledanou.