Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva se schází v jazykové učebně obvykle co dva měsíce, případně dle aktuální potřeby.

Nová žákovská samospráva pro rok 2023/24 se bude volit v průběhu září.

Pro školní rok 2022/23 byli zvoleni tito žáci:

5. třída: Vojtěch Špaček, Nela Žurovcová

6. třída: Ondřej Wyka, Kristina Chovancová, Jakub Nytra

7. třída: Valerie Tichá, Štěpán Hrtoň

8. třída: Markéta Znišťalová, Adéla Žurovcová

9. třída: Markéta Skybíková, Tomáš Fojitík

Žákovská samospráva je skupina dětí, které jsou voleny ve své třídě. Koordinátorkou je paní učitelka Lenka Rybáriková. Cílů žákovské samosprávy je více. Zaprvé je to ujištění pro děti, že jejich
hlas je a bude slyšet – mají možnost vyjádřit se k dění na škole a vznést své návrhy. Dalším cílem je vytváření školního časopisu, který již vyšel 38krát a obsahuje slohové práce dětí, informace o ekoaktivitách, články dětí týkající se jejich kroužků, ankety z chodeb, vtipy, na závěr roku i rozloučení deváťáků a jejich shrnutí školní docházky. Témata většiny článků si děti určí samy, koordinátorka pouze usměrňuje. Během roku žákovská samospráva může navrhovat školní akce. Mohou také určit průběh akcí případně i hlasují o jejich zrušení. Letos nebude z technických důvodů možná oblíbená akce Halloween, zvážíme tedy na schůzi jinou akci, která není vázaná na prostor tělocvičny. Další oblíbenou akcí je Den učitelů, kdy deváťáci učí na prvním stupni, čímž
oslaví narozeniny J. A. Komenského. Letos se opět podaří, že akce proběhne přesně v den svátku v úterý 28. 3. 2023. Žákovská samospráva se schází v jazykové učebně obvykle co dva měsíce,
případně dle aktuální potřeby.