Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Úřední deska

 1. Školní vzdělávací program
 2. Školní řád – 1.9.2022
 3. Vnitřní řád školní družiny
 4. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku – 2023-2024
 5. Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro šk. rok 2022/2023
 6. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
 7. Informace k odkladu povinné školní docházky
 8. Termíny zápisů do ZŠ a MŠ
 9. Inspekční zpráva 2018
 10. Jmenování pověřence
 11. Schválený rozpočet na rok 2023 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek
 12. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 – 2025 příspěvkových organizací zřízených SMFM
 13. Výroční zpráva o poskytování informací 2021
 14. Pokyn ředitele k zabezpečení školy
 15. Zřizovací listina ZŠ Lískovec 2021
 16. Přijímané druhy formátů elektronických dokumentů pro provoz podatelny
 17. Učební plán 2022-2023
 18. Výběrové řízení – „Vestavba bezbariérového WC, ZŠ Lískovec“
 19. Náležitosti výběrového řízení