Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Jídelna

UPOZORNĚNÍ!

Poslední možnost odhlášky na měsíc duben je 29. 04. 2024 do 6:45 hod.

Hotovost – Prodej obědů na KVĚTEN 2024 proběhne ve dnech  29. 04.  – 30. 04. 2024 mezi 7:00 – 12:00 hod.

Banka – Platba za obědy na KVĚTEN se stáhne inkasem 25. 04. 2024.

Ceny obědů

Žáci 7 – 10 let – 29 Kč

Žáci 11 – 14 let – 31 Kč

Žáci 15 a více let – 34 Kč

UPOZORNĚNÍ  PRO STRÁVNÍKY

S platností od 01. 02. 2017 účtuje školní výdejna za neodhlášenou stravu věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu  § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (nejlépe v době

od 11:10 do 11:30 h.).

Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem  na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb v platném znění).

V době nepřítomnosti je strávník povinen si jídlo odhlásit.

Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů – což činí 29,- Kč za oběd pro všechny strávníky – tato částka je kalkulována jídelnou odkud obědy dovážíme.

Strávníci  budou doplatky za neodhlášenou stravu platit na sekretariátu školy do desátého dne následujícího měsíce.

Ve škole jsou obědy pro žáky dotovány. Věnujte prosíme pozornost pravidlům pro jejich odhlašování níže.

Vážení strávníci,

Portál e-Strava umožňuje strávníkům jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které vám naše stravovací zařízení poskytuje.

ODKAZY: Odkaz na eStravu    Odkaz na jídelníček   Odkaz na informace pro strávníky

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Na internetu zadat www.estrava.cz – objeví se internetové stránky nebo pro mobily s OP Android použijte ke stažení aplikace obchod play a pro mobily od Applu aplikaci App. store, zadejte vyhledat aplikaci Estrava Ulrich.

Přihlašování e-stravy:

Pro přihlášení je nutné, aby měl uživatel přihlášené stravné na dané dny.

V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, O- odhláška

Registrace uživatele:

1. vybrat ZŠ a MŠ Lískovec /kliknete na číslo identifikace jídelny nebo jej napíšeme přímo do příslušného rámečku (0326)/

2. zadat kód uživatele – číslo čipu (čísla bez nuly)

3. zadat heslo – první písmeno jména a příjmení (malým písmem) + číslo čipu (čísla bez nuly) – příklad Lenka Nováková číslo čipu 0085 – heslo – ln85

4. objeví se jméno strávníka a menu

5. doplňte emailovou adresu

6. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolíte nabídku aktuálního měsíce. Pak můžete provést změny v odhlášení. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko „Odeslat změny“. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Změny jsou zpracovávané každý pracovní den do 6.30 hod. ráno.

Doporučujeme si také sami nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo /můžete si změnit heslo a hlavně si ho zapamatovat/.

Upozornění : Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Informace školní jídelny o platbách inkasem

Platba za stravování je prováděna formou zálohové platby předem na daný měsíc bez ohledu na to, zda žák obědy odebere nebo neodebere. Přeplatek za neodebrané obědy bude automaticky převeden do následujícího měsíce. V případě vzniku přeplatku v daném měsíci uhradíte o tuto částku méně v měsíci následujícím. Na konci každého účetního období pak bude přeplatek vrácen.
Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do 29. dne v daném měsíci.
Pokud se inkaso k tomuto dni v měsíci nestáhne, není možno platbu stahovat dodatečně a žák pak bude do konce měsíce bez možnosti stravování. To i v případě, že se změní způsob výuky z důvodu nařízení vlády.
Následovat bude zrušení možnosti platby inkasem do následující platby, která již však proběhne v hotovosti.
Žáci distanční výuky mají automaticky všechny obědy odhlášeny a žáci, kteří se účastní výuky ve škole, budou mít obědy přihlášeny.

POČÍTAČOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY NEUMOŽŇUJE JINÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ!!

Děkujeme za pochopení

Vedoucí školní výdejny: Lenka Vaculíková, tel. 775 881 255

Proč je důležité včas odhlašovat obědy? Vysvětlením je, že žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
První den absence žáka mohou rodiče neodhlášené jídlo odebrat do jídlonosiče.
Na další dny absence žáka musí rodiče jídlo odhlásit.
Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. lze strávníkovi v prvním dni jeho neplánované nepřítomnosti ve škole poskytnout jídlo v rámci školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole se už nejedná o školní stravování a bude po strávníkovi požadovaná částka za toto neodhlášené jídlo, včetně dalších provozních nákladů připadajících na zhotovení jídla.

Jestliže si tedy strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů – což činí 27,- Kč pro všechny strávníky – tato částka je kalkulována jídelnou odkud obědy dovážíme.