Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Škola

Škola se nachází v Lískovci, příměstské části města Frýdek-Místek. Stojí poblíž silnice č. 477 vedoucí z Frýdku-Místku do Ostravy. Můžete si prohlédnout zobrazení polohy školy na mapě.

Budova z věže zbrojnice

Ekologická výchova
Již po několikráte jsme obhájili titul Ekoškola. Účastníme se mezinárodního projektu Globe a spolupracujeme se Srbskou ekoškolou. Pravidelně se zapojujeme do různých ekologických aktivit a projektů.

Více zde a v záložce PROJEKTY

Školní vzdělávací program s názvem „Dělejme spolu lepší školu“ a Učební plány (časové dotace věnované jednotlivým vzdělávacím oblastem) definované našim ŠVP si můžete prohlédnout na Úřední desce.

Volitelné a nepovinné předměty
Škola má zájem na tom, aby výuka vycházela z potřeb a zájmu našich žáků. Proto věnujeme velkou pozornost volitelným a nepovinným předmětům na naší škole. Žákům všech tříd nabízíme jako nepovinný předmět výuku náboženství.

družina

Informatika
Klademe velký důraz na kvalitní výuku informačních dovedností. S výukou informatiky začínáme ve 3. třídě.