Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Družina

Telefonní čísla:

1.oddělení 777 458 534

2.oddělení 777 465 637

3.oddělení 775 881 256

Provozní doba a charakteristika
Školní družina je součástí základní školy, je určena zejména žákům 1.–5. ročníku – dle kapacitních možností školní družiny (přednost mají mladší žáci), má tři oddělení, sídlí v samostatných prostorách v budově školy a pro svoji činnost využívá i další prostory, zejména tělocvičnu, počítačovou učebnu, sportovní areál a oplocenou školní zahradu.

Provoz školní družiny je zajištěn denně v ranních hodinách od 6.30 do 7.45 hod. v odpoledních hodinách od 11.35 do 16.00 hod. Pro období  školního roku 2024/2025 je stanovena  výše úplaty, rozhodnutím 42. Rady města Frýdku-Místku ve školní družině na 400,00 Kč/měsíc.

Nabízíme program školní družiny prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou, učením, individuálních prací i motivačními projekty.

Chceme, aby školní družina byla klidným, příjemným a bezpečným prostorem pro všechny děti, aby činnost a program byl zajímavý a pestrý a odrážel jejich potřeby a zájmy.