Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Kontakty

e-mail: skola@liskovec.cz

sekretariát: 775 881 255                              Telefonní čísla do školní družiny:

ředitel: 775 882 306                                      1.oddělení 777 458 534
zástupkyně: 777 485 518                             2.oddělení 777 465 637
sborovna: 777 485 517                                  3.oddělení 775 881 256

odhlašování obědů: e-strava

mateřská škola: 777 485 519

pověřenec GDPR: FM@viavis.cz, 595 174 250

Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Lískovec
K Sedlištím 320
738 01 Frýdek-Místek

IČ: 681 578 01
bankovní spojení: 135 822 896/0300
IZO: 600 133 770
datová schránka: 6z7fcci

Učitelé a administrativa

Pro komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci dětí doporučujeme systém Bakaláři. Zaručuje vyšší bezpečnost v ochraně osobních dat a rodičovské heslo zabezpečuje proti zneužití přístupu.
Pokud musíte z nějakých důvodů využít e - mailové adresy, pro zaměstnance školy platí šablona:  jmeno.prijmeni@liskovec.cz

Mgr. Libor Kvapil

Mgr. Libor Kvapil
ředitel

Mgr. Petra Procházková

Mgr. Petra Procházková
zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

Lenka Vaculíková

Lenka Vaculíková
referentka pro školu a školní výdejnu stravy

Mgr. Martin Labisch

Mgr. Martin Labisch
učitel, školní metodik prevence

Mgr. Jiří Stavinoha

Mgr. Jiří Stavinoha
učitel, koordinátor ICT

Mgr. Petr Jaroš

Mgr. Petr Jaroš
učitel, koordinátor enviromentální výchovy

Mgr. Hana Libosvárová

Mgr. Hana Libosvárová
učitelka, koordinátorka ŠVP

Mgr. Marcela Poláchová

Mgr. Marcela Poláchová
učitelka, koordinátorka BOZP

Mgr. Alena Cittová

Mgr. Alena Cittová
učitelka

Mgr. Veronika Janečková

Mgr. Veronika Janečková
učitelka

Mgr. Šárka Laucká

Mgr. Šárka Laucká
učitelka

Mgr. Zdeňka Šimíčková

Mgr. Zdeňka Šimíčková
učitelka

Ing. Lenka Rybáriková

Ing. Lenka Rybáriková
učitelka

Mgr. Barbora Tobolová

Mgr. Barbora Tobolová
učitelka

Bc. Adéla Koutná

Bc. Adéla Koutná
učitelka

Mgr. Eliška Wyková

Mgr. Eliška Wyková
učitelka

Mgr. Petra Pacáková

Mgr. Petra Pacáková
učitelka

Mgr. Monika Mužná

Mgr. Monika Mužná
učitelka

Ing. Šárka Kozlová

Ing. Šárka Kozlová
ekonomka

Kateřina Káňa

Kateřina Káňa
vychovatelka ve školní družině

Zuzana Pětrošová

Zuzana Pětrošová
školnice mateřské školy, správkyně sítě

Danuše Ševčíková

Danuše Ševčíková
vedoucí vychovatelka školní družiny

Hana Prokelová

Hana Prokelová
vedoucí učitelka mateřské školy

Peter Kvetan

Peter Kvetan
katecheta

Marie Špoková

Marie Špoková
vychovatelka školní družiny

Yvetta Stiborová

Yvetta Stiborová
učitelka mateřské školy

Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno
od dubna do října v pondělí–pátek od 16.00 do 20.00 hod.

sobota–neděle od 9.00 do 20.00 hod.

Dodržujte, prosím, provozní řád.