Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Školní knihovna

Školní knihovna je určena všem žákům naší školy.
Je umístěna v prvním patře v prostřední třídě a je vedena paní učitelkou Monikou Mužnou
Dle individuálního zájmu a po domluvě bude žákům umožněno
zapůjčovat si knihy.

Při zapůjčení knihy se žák zavazuje k dodržení těchto pravidel:

a) Žáci nevytahují knihy z knihovny bez přítomnosti či svolení správce knihovny či
jiného vyučujícího.
b) V případě zájmu o zapůjčení některé knihy z knihovny žák kontaktuje svého
třídního učitele nebo správce dané knihovny. Učitel zapíše informace o zapůjčení
knihy a lístek uschová v kartotéce u správce knihovny.
c) Žák si může zapůjčit více než 1 knihu jen po vzájemné domluvě se správcem
knihovny.
d) Knihy jsou žákům zapůjčeny standardně na 1 měsíc. Pokud se neohlásí nikdo
další, kdo by měl o zapůjčenou knihu zájem, je možné zápůjčku v případě zájmu
prodloužit o další měsíc. Pokud však některý další žák na zapůjčenou knihu čeká, je
povinností žáka knihu po uplynutí zápůjční doby urychleně vrátit.
e) Žák knihu vrací osobně o správci knihovny, který zkontroluje stav vrácené knihy,
ten zařadí knihu zpět do knihovny.
f) Žák ručí za bezchybný stav navrácené knihy. Pokud bude kniha poškozena,
znehodnocena či dokonce ztracena, bude na žákovi požadována adekvátní úhrada
knihy či „pokuta“ za její poškození.
g) Zapůjčením knihy se žák zavazuje k respektování stanovených pravidel a
případné náhradě škody na zapůjčené knize.

SEZNAM ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNY – upravený (1) (1)