Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Formuláře ke stažení

Žádost o přestup

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o uvolnění z vyučování

Lyžařský výcvik - potvrzení o úhradě poplatků

Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve šk. družině

Žádost o povolení ind. vzdělávacího plánu

Žádost o uvolnění žáka z TV

Příspěvek na obědy na ZŠ ve F-M