Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

DEN S KNIHOU (27. 3. 2024)

Základní škola Zajímavost Nezařazené

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY. Tento slogan nás provázel celý březen. V samotném úvodu jsme se s páťáky vypravili na Knižní festival do Ostravy, zakončení měsíce ve stejném duchu se jevilo jako ideální – název našeho tematického dne tedy zněl  DEN S KNIHOU (22. 3. 2024).

Program jsme měli pestrý – děti setkaly s paní knihovnicí Lilií Tyrlíkovou, která si pro ně připravila velmi zajímavou besedu JAK VZNIKÁ KNIHA. Pozvali jsme si za námi do třídy několik zástupců z řad rodičů s oblíbenými knihami z jejich dětství. Maminky dětem přiblížily své čtenářské začátky, oblíbené knihy, dokonce jsme měli možnost nahlédnout i do čtenářského deníku jedné z nich. V závěru hodiny měly děti prostor pro rozhovor s hosty. Tady mohly popustit uzdu zvědavosti a zeptat se na vše, co je zajímalo.  Po svačině následovala praktická část. Po zhruba týdenní přípravě podkladů se děti pustily do vytváření své miniknihy. Pracovalo se ve dvojicích, skupinách či samostatně a vznikaly opravdové skvosty. Velmi je chválím za nápadité a originální provedení i náměty.

Věřím, že byť název DEN S KNIHOU pro mnohé zní nudně, zase taková nuda to nebyla a užili jsme si fajn den.