Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Mezinárodního šetření TIMSS 2023 a testování SCIO (26. 2. 2023)

Významné úspěchy

Naše škola byla Českou školní inspekcí vybrána mezi dalšími 34 školami z České republiky ( v tomto jsou obsaženy i 3 víceletá gymnázia). V obdržené zprávě, která hodnotí výsledky v matematice a v přírodních vědách v rámci všech zúčastněných škol, dosáhli žáci naší školy výborných výsledků. Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost jednotlivých škol zapojených do šetření TIMSS v matematice. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. Sloupeček naší školy je zvýrazněn červeně.

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost jednotlivých škol zapojených do šetření TIMSS v přírodních vědách. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. Sloupeček naší školy je zvýrazněn červeně.

Žáci 9. třídy se zúčastnili Národního srovnávání SCIO, do kterého bylo zapojeno více než 19 000 žáků.
Naši deváťáci dosáhli rovněž na výborné výsledky. V jazyce českém byli lepší než 80 % zúčastněných škola v matematice se umístili mezi 10 % nejúspěšnějších škol.

Dosažené výsledky jsou obrazem svědomité práce našich žáků a děkuji našim paním učitelkám a učitelům za jejich odvedenou práci.
Libor Kvapil