Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Národní testování 6. třídy (13. 11. 2023)

Základní škola Významné úspěchy

Národního testování se zúčastnilo zhruba 5000 žáků ČR. V naší škole psalo testy z českého jazyka, matematiky a ostatních studijních předpokladů 21 žáků šesté třídy. Porovnáním výsledků se zjistilo, že studijní potenciál je využíván optimálně a v matematice a jazyku českém žáci dosahují  výborných výsledků. Zejména v matematice bylo dosaženo vysoce nadprůměrných výsledků.