Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Návštěva „Protidrogového vlaku“ (2. 5. 2023)

Základní škola

V pondělí 24. 4. 2023 „přivezl“ do Frýdku-Místku známý „Protidrogový vlak“ velmi podnětný a interaktivní preventivní program. Ve vagónech 165 metrů dlouhé vlakové soupravy se naši žáci originálním způsobem (kdy byli doslova vtaženi do děje filmového příběhu) seznámili s drogovou problematikou. Kromě silného zážitku si odnesli uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život.

Více zde:

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000036931/protidrogovy-vlak-ve-frydkumistku-ukazal-co-mohou-drogy-zpusobit