Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

OZNÁMENÍ O PŘIPOJENÍ SE KE STÁVCE 27. 11. 2023 (20. 11. 2023)

Důležité Základní škola Školní družina Mateřská škola

Vážení rodiče,

zaměstnanci ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec se rozhodli připojit k výstražné jednodenní stávce.

V pondělí 27.11.2023 bude základní škola (včetně školní jídelny a školní družiny) pro žáky a mateřská škola pro děti uzavřena.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů.

Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.

Stávka se týká i nepedagogických pracovníků tedy správních zaměstnanců školy – úklidu, výdejny stravy, školnice, školní administrativní pracovnice  a hospodářky školy. Tito        zaměstnanci se stávky také zúčastní z důvodu nedostatečného platového ohodnocení. Z důvodu chybějících financí hrozí významné propuštění i v této pracovní skupině, která škole dává podporu v každodenním životě.

 

Ve Frýdku-Místku, Lískovci 20.11.2023                    Mgr. Libor Kvapil