Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Příspěvek na obědy pro žáky (20. 9. 2023)

Základní škola

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že náš zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek, zavádí
od 1. listopadu 2023 příspěvek na obědy pro žáky.

Účast v projektu je dobrovolná a podmínkou účasti je pobírání přídavku na dítě a zároveň trvalý pobyt žáka na území města Frýdku-Místku. Příspěvek je ve výši částky, kterou rodiče za obědy platí.

Přihlášení do projektu je snadné. K dispozici jsou formuláře v elektronické i papírové podobě. K přihlášce rodič pouze doplní potvrzení o pobírání přídavku na dítě anebo toto potvrzení může nahradit jednoduchým čestným prohlášením, že tyto přídavky pobírá.

Formulář v elektronické podobě najdete na našich stránkách: https://www.liskovec.cz/formulare-ke-stazeni/  a nebo jej obdržíte fyzicky v naší školní družině nebo  na sekretariátu školy. V případě nejasností vám samozřejmě pomůžeme formulář vyplnit.

S úctou Libor Kvapil