Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Projektové vyučování ve 2. třídě (3. 3. 2024)

Základní škola

V posledních týdnech se druháci v hodinách zabývali tématem Kočka domácí. Děti popisovaly části těla kočky, dopisovaly slova opačného významu, vytvářely pětilístek, četly text o kočce. Při práci s textem podtrhávaly nové informace a slova kterým nerozumí, zaznamenávaly nové informace z přečteného textu. Pracovaly s encyklopedií a hledaly v rejstříku podle abecedy. Využívaly svou fantazii při tvorbě kočky. Všechny práce nakonec svázaly a vytvořily knížku. Fotogalerie