Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Tematický den 4. a 5. třída – ŽIVOT S HANDICAPEM (20. 11. 2023)

Základní škola Zajímavost

Tak zněl název tematického dne pro 4. a 5. ročník. Jeho cílem bylo pokusit se dětem zprostředkovat,
jaký ten život s konkrétním handicapem je.
Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, nakolik mohou být různá omezení limitující, jak složité je s nimi žít a
zvládat každodenní situace. Jak nepříjemné je orientovat se nebo jíst svačinu bez zraku, jak obtížné
je překonat chodbu na vozíku nebo o berlích. Jak významnou roli zastávají naše ruce a jak náročné je
psaní ústy či nohou. A věřím, že mnoho dalších silných zážitků si z tohoto dne odnášíme. Velké
poděkování patří 2 speciálním hostům – Danu Bařákovi a Pavlu Hejhalovi, kteří pro děti byli
obrovskou inspirací a zároveň názorným příkladem neuvěřitelně silné vůle a rčení KDYŽ SE CHCE,
VŠECHNO JDE…