Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Testování – Čtenářská gramotnost a Dovednosti usnadňující učení. (2. 3. 2023)

Základní škola

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude na jaře roku 2023 provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Proběhne zjišťování u žáků 5. ročníku základních škol – sledovanými oblastmi budou Čtenářská gramotnost a Dovednosti usnadňující učení. Cílem zjišťování výsledků vzdělávání bude poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání ve sledovaných oblastech, mimo jiné v kontextu sledování dopadů dlouhotrvajícího distančního vzdělávání. Testování proběhne v období 15.5. – 2.6. 2023