Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Zápisy do MŠ na školní rok 2024-2025 (25. 4. 2024)

Mateřská škola

Vážení rodiče,

v tomto školním roce proběhnou zápisy dne 13.5. – 14.5.2024 od 8:00-16:00 hod. za možnosti osobní účasti rodičů s dětmi. Zápisy proběhnou v mateřské škole.

Právo na přednostní přijetí mají děti, které spadají do školského obvodu MŠ Lískovec. Volných míst je pro přijetí 9.

Přihlášky je možné podat:
1. osobně
2. poštou na adresu  MŠ Lískovec, K Sedlištím 182, 738 01 Frýdek-Místek

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat či dodat jejich prostou kopii.

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dovrší k 31.8.2024 5 let.

Potřebné dokumenty najdete zde:

žádost o přijetí dítěte do MŠ 2024-2025

kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 2024-2025

potvrzení od lékaře