Základní škola Lískovec
Základní škola Lískovec

Lískovečtí žáci jsou úspěšní u přijímaček (8. 2. 2024)

Důležité Základní škola Významné úspěchy

Ve frýdecko-místeckém deníku vyšel článek hodnotící úspěšnost škol u přijímacích zkoušek na SŠ. Výsledek přijímacího řízení a úspěšnost u něho je jistě z velké části daný svědomitou prací našich motivovaných žáků a současně velkou roli sehrává úsilí učitelů a učitelek naší školy – za což jim patří poděkování.

Text